Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στον τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας και στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτικές Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως – Diesel»

Loading...