Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού για την Επιλογή μέλους ΔΕΠ στον τομέα Συστ/των Μάχης, Ναυ/κών Επιχ., Θαλ/σίων Επ/μών, Ναυ/λίας, Ηλ/κών και Τηλ/νιών και στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροκυματικά Ολοκλ. Κυκλώμ, και Ηλ/κή στη Ζώνη Υψ. Συχν. για

Loading...