Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού για την Επιλογή/Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ στον τομέα Συστ/των Μάχης, Ναυ/κών Επιχ., Θαλ/σίων Επ/μών, Ναυ/λίας, Ηλ/κών και Τηλ/νιών και στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική–Εφαρμογές Η/Μ κυμάτων και Ραδιοζεύξεις, ναυτικού ε

Loading...