Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΝΔ και Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σύμφωνα με το ΠΔ 43/2020 (ΦΕΚ Α΄95) από Τρίτη 12 Μαΐου 2020, εγκρίθηκε η οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ.

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΓΕΝ πατήστε εδώ

Για λεπτομέρειες και Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΔ 43/2020) πατήστε εδώ

Για την πρόσκληση υποψηφίων του ΔΠΜΣ θα δημοσιευθεί προκήρυξη.

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr