Εθιμοτυπική Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Βουλγαρίας στη ΣΝΔ

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Βουλγαρίας 2023, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητή της Βουλγαρικής Ναυτικής Ακαδημίας Flotilla Admiral Boyan Mednikarov, στον Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ, καθώς και αντιπροσωπείας του ερευνητικού/εκπαιδευτικού σκάφους ‘’SV SV KIRIL I METODII’’ αποτελούμενη από τον Κυβερνήτη Kapitan II rang Nikolay Danailov, Αξιωματικούς του πλοίου και είκοσι τέσσερις Ναυτικούς Δόκιμους. Την ανωτέρω αντιπροσωπεία συνόδευσε ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) της Βουλγαρίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση που αφορούσε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων καθώς και ξενάγηση στο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας και στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών.