Διοργάνωση Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Θαλάσσιας Aσφάλειας (Maritime Security Common Module) στη ΣΝΔ

Από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θαλάσσιας ασφάλειας με τίτλο «Maritime Security Common Module» στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Military Erasmus υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defence College ESDC).

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά σαράντα δύο σπουδαστές από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) της Ελλάδας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών κρατών (Ιταλίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Λετονίας), φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και σπουδαστές της Ναυτικής Ακαδημίας της Αιγύπτου ,ως παρατηρητές.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος παρουσιάσθηκαν από Έλληνες και ξένους διακεκριμένους ομιλητές, αντικείμενα που αφορούσαν τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Περιφερειακή και Διεθνής προσέγγιση της θαλάσσιας ασφάλειας
  • Στρατηγική της Ε. Ε. επί της θαλάσσιας ασφάλειας
  • Νομικές προσεγγίσεις της θαλάσσιας ασφάλειας
  • Επιδράσεις της κυβερνοασφάλειας στη θαλάσσια ασφάλεια
  • Επίδραση της θαλάσσιας ασφάλειας στον ιδιωτικό τομέα

Συναφώς με ανωτέρω, εκτελέστηκε σενάριο πειρατείας εν πλω, επί του ΠΜΠ ΠΑΝΔΩΡΑ και αντιμετώπιση αυτού από στοιχείο ΟΑΠ/ΔΥΚ.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των συμμετεχόντων στο Π.Ν.Μ. «Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ», στο Μουσείο της Ακρόπολης και στον Ιερό Βράχο.