Εθιμοτυπική Επίσκεψη της Πρέσβεως του Παναμά στη ΣΝΔ

Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εθιμοτυπική επίσκεψη της Πρέσβεως και Γενικής Προξένου του Παναμά στην Ελλάδα, Α.Ε. κυρίας Julie Lymberopulos. Ο Διοικητής, Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ, αφού υποδέχτηκε την Πρέσβη, την ενημέρωσε για τις υποδομές, δυνατότητες και τις δραστηριότητες της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.