Εθιμοτυπική Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου στη ΣΝΔ

Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – Μαυροβουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Μαυροβούνιο στον Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Ιωάννη Πάττα ΠΝ, αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΑΜ Μαυροβουνίου Colonel Velibor Bakrač και τον ανεξάρτητο Σύμβουλο Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ιvan Popovic.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση που αφορούσε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, συνάντηση με τους Μαυροβούνιους Ν. Δοκίμους που φοιτούν στη Σχολή, παράθεση γεύματος, καθώς και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής.