Τελετή Έναρξης 3ου Κύκλου Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 έλαβε χώρα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η τελετή έναρξης του 3ου Κύκλου του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που διοργανώνουν από κοινού η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με αντικείμενο: «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management).

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ: