Κατάταξη Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚΤ. Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η κατάταξη των νέων Ν. Δοκίμων και των Δόκιμων Σημαιοφόρων ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.

Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ υποδέχθηκε τους γονείς/κηδεμόνες των νέων Δοκίμων. Ακολούθησε ομιλία Διοικητού για την οργάνωση, τη λειτουργία, την αποστολή, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της ΣΝΔ, καθώς και ενημέρωση από τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης της Σχολής για το πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των καταταγέντων νέων Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ.