Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας στη ΣΝΔ

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» , θεωρητική ενημέρωση για τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας, για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και βιωματική εκπαίδευση με την χρήση προσομοιωτών.

Το σεμινάριο παρακολούθησε το σύνολο των Ν. Δοκίμων και ΔΣΛΣ καθώς και μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό της ΣΝΔ.