Επίσκεψη Ναυτικών Δοκίμων της Ναυτικής Ακαδημίας των Η.Π.Α στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), επίσκεψη ολιγομελούς αντιπροσωπείας Ναυτικών Δοκίμων της Ναυτικής Ακαδημίας των Η.Π.Α. στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Κατά την εν λόγω επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αλληλοενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα CYBER CECURITY και δόθηκε αντίστοιχη παρουσίαση από Αμερικανούς Ν.Δ. Εκτελέσθηκε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της, εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σχολή Ε/Β του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ καθώς και εθιμοτυπική επίσκεψη στον Ιερό Βράχο και Μουσείο της Ακρόπολης.