Διοργάνωση Κοινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Θαλάσσιας Aσφάλειας (Maritime Security Common Module) στη ΣΝΔ

Από τη Δευτέρα 28 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Maritime Security Common Module” στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Military Erasmus υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (European Security and Defense College ESDC).

Στο ανωτέρω πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά σαράντα ένας (41) σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Ελλάδας αλλά και Ευρωπαϊκών κρατών (Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Βουλγαρία) καθώς και φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, με εξειδίκευση στο αντικείμενο της θαλάσσιας ασφάλειας.

Στην εν λόγω δράση αναλύθηκαν σχετικά θέματα από Έλληνες και ξένους διακεκριμένους ομιλητές.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των συμμετεχόντων στο «Θ/Κ ΑΒΕΡΩΦ», καθώς και στο Μουσείο και στον Βράχο της Ακρόπολης.