Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ.