Επίσκεψη Αιγυπτίων Ναυτικών Δοκίμων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Άσκησης «ΜΕΔΟΥΣΑ 11», και υπό τον συντονισμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), 160 Αιγύπτιοι Ναυτικοί Δόκιμοι διήλθαν εκπαιδεύσεις σε Προσομοιωτές Ναυτιλίας, Ε/Β και Διαρροής της ΣΝΔ και του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ.