Επίσκεψη του Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία

Από την Τρίτη 02 έως την Παρασκευή 05 Νοεμβρίου 2021, ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ι. Καλογερόπουλος ΠΝ, , πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία στην Αννάπολη, κατόπιν προσκλήσεως του Αμερικανού ομολόγου του Vice Admiral Sean Buck USN.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας των δύο Ακαδημιών, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή μαθητών για εκπαίδευση σε θέματα κοινού ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.