Κατάταξη Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, η κατάταξη των νέων Ν. Δοκίμων.

Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος Π.Ν. υποδέχθηκε τους γονείς/κηδεμόνες των νέων Δοκίμων στη Σχολή, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την οργάνωση, τη λειτουργία, την αποστολή, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της Σχολής.