Ολοκλήρωση του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου της ΣΝΔ

Στις 20 Αυγούστου 2021 με τον επανάπλου στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας της Φ/Γ ΥΔΡΑ και του ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, ολοκληρώθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ.