Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο λιμένα του Πειραιά η τελετή έναρξης του ετήσιου Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου (ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ.