Αποδοχή Δωρεάς καθηγητού κου Πλακούδα Σπυρίδωνα

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αποδοχή δωρεάς του καθηγητή κου Πλακούδα Σπυρίδωνα. Η δωρεά αφορά σε πλήρη συστήματα σκίασης για τρεις (3) αίθουσες των εργαστηρίων της σχολής, καθώς και τριών (3) καμερών δικτύου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών .