Επίσκεψη στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, ο Διοικητής και αντιπροσωπεία από Ναυτικούς Δοκίμους και Στρατιωτικό Προσωπικό της ΣΝΔ, επισκέφτηκαν το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας για κοινωνική προσφορά.