Επίσκεψη Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00, , πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στέφανου Χρήστου, περιφερειακών συμβούλων και δημοσιογράφων των Πειραϊκών ΜΜΕ.<br\/><br\/> Η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια του μνημόνιου συνεργασίας που υπογράφηκε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων σε τεχνολογικά και αναπτυξιακά θέματα.<br\/><br\/> Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν ο Διοικητής Υποναύαρχος Ι. Μαΐστρος ΠΝ και ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κωνσταντόπουλος ΠΝ.<br\/><br\/> Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ενημέρωση από τον Κοσμήτορα Μιχαήλ Φαφαλιό επί του ερευνητικού έργου που επιτελούν οι τομείς της Σχολής της και ξενάγηση στα εργαστήρια αυτής.