Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ιδρύματος Ευγενίδου και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 11:00, στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος Ευγενίδη, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της ΣΝΔ, προκειμένου να συνεργαστούν για τη διασύνδεση των Βιβλιοθηκών τους. Σκοπό, της παρούσας συνεργασίας αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών τους, στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής αμφότερων των Ιδρυμάτων, για παραγωγή και μετάδοση της γνώσης περί την Επιστήμη και την Τεχνολογία.