Συνεργασία Βιβλιοθηκών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Ιδρύματος Ευγενίδου

Στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο έχει συναφθεί ανάμεσα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Ευγενίδειο Ίδρυμα από τον Οκτώβριο του 2013, διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, επισκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια στο χώρο του Ιδρύματος για την εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση των Ναυτικών Δοκίμων σε θέματα χρήσης βιβλιοθήκης.