Επίσκεψη αντιπροσωπείας από την Αιγυπτιακή Ναυτική Ακαδημία στη ΣΝΔ

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε στη ΣΝΔ, εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Διοικητή της Αιγυπτιακής Ναυτικής Ακαδημίας, τον Διευθυντή Ναυτικής Εκπαίδευσης, Αντιπροσωπείας Επιτελών Αξιωματικών και Ν. Δοκίμων στα πλαίσια του χειμερινού εκπαιδευτικού ταξιδιού των τελειόφοιτων της Αιγυπτιακής Ναυτικής Ακαδημίας στην Μεσόγειο.