Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Department of Oceanography, US Naval Postgraduate School

Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Department of Oceanography, US Naval Postgraduate School για την από κοινού ανάπτυξη και υποστήριξη ακαδημαϊκών και επιστημονικών δραστηριοτήτων.