Υπογραφή Μνημονίου μεταξύ ΣΝΔ και Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφθηκε μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών και του Εργαστηρίου Καυσίμων & Λιπαντικών του Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών.