70 χρόνια από τη βύθιση του Α/Τ Β. Όλγα, κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ