Εθελοντική Αιμοδοσία

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της ΣΝΔ. Στην αιμοδοσία συμμετείχαν 45 εθελοντές - Ναυτικοί Δόκιμοι και Στρατιωτικό Προσωπικό.