Έναρξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησαν διαδικτυακά λόγω των τηρουμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι δραστηριότητες και τα μαθήματα του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που διοργανώνουν από κοινού η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με αντικείμενο: «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (MarineScience & TechnologyManagement).

Πρόκειται για το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο συμμετέχει και φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα το οποίο οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης.

Στο νέο αυτό πρόγραμμα εγγράφηκαν συνολικά εβδομήντα τέσσερεις (74) μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι πρώτου κύκλου σπουδών ΑΣΕΙ και ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα. Είκοσι επτά (27) από αυτούς είναι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, οκτώ (8) εκ των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς τέλη φοίτησης μετά από σχετική επιλογή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπως προβλέπεται από σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων που διοργανώνουν το πρόγραμμα.

Τα μαθήματα διενεργούνται τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τη πολιτεία μέτρα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.