Θερινός Εκπαιδευτικός Πλούς ΣΝΔ 2020

Στις 28 Αυγούστου 2020, με τον επανάπλου στον Πειραιά του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ, ολοκληρώθηκε ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Στο ταξίδι συμμετείχαν 129 Ναυτικοί Δόκιμοι, καθώς επίσης και 6 σπουδαστές ετέρων Στρατιωτικών Σχολών (2 από τη ΣΣΕ, 2 από τη ΣΣΑΣ και 2 από τη ΣΑΝ).

Το ταξίδι διάρκειας 30 ημερών, περιελάμβανε τους λιμένας Κέρκυρας, Τήνου και τον Ναύσταθμο Κρήτης .

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατά τον πλου είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε πληθώρα αντικειμένων, προάγοντας την ναυτική και πρακτική επαγγελματική τους εκπαίδευση.