Τελετή έναρξης Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2020

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου ( ΘΕΠ) της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ).

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε την Ημερήσια Διαταγή Διοικητού ΣΝΔ πατήστε εδώ.