Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού υπεγράφη Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας , μεταξύ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με σκοπό τη δημιουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Θαλάσσια περιβαλλοντική Μηχανική – Marine Environmental Engineering»

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.