Απονομή Πτυχίων Αποφοιτησάντων Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έτους 2020

Την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) απονομή πτυχίων στους αποφοιτήσαντες Ναυτικούς Δοκίμους έτους 2020.

Για να δείτε την ανακοίνωση τύπου του ΓΕΝ πατήστε εδώ