Τελετή Παράδοσης - Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητού ΣΝΔ

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε παράδοση παραλαβή καθηκόντων Διοικητού ΣΝΔ. Ο Υποναύαρχος Ελευθέριος Δημήτριος Κατάρας ΠΝ παρέδωσε καθήκοντα στον Υποναύαρχο Ιωάννη Καλογερόπουλο ΠΝ. Λόγω των εκτάκτων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον COVID - 19 που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας και με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, δεν πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη τελετή.

Για να δείτε την ημερήσια διαταγή παράδοσης καθηκόντων Διοικητού ΣΝΔ πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ημερήσια διαταγή παραλαβής καθηκόντων Διοικητού ΣΝΔ πατήστε εδώ.