Εθελοντική Αιμοδοσία στην ΣΝΔ

Την 3η και 10η Απριλίου 2020, έλαβε χώρα στο θεραπευτήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) εθελοντική αιμοδοσία από κινητό συνεργείο αιμοδοσίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο προσφοράς της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) στο κοινωνικό σύνολο.