Αποδοχή δωρεάς ιατρού κου Γ. Τσουτσάνη

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής Υποναύαρχο Δ.Ε. Κατάρα ΠΝ, η επίσημη αποδοχή δωρεάς του ιατρού κου Γ. Τσουτσάνη, εις μνήμην του πατρός του Αντιναυάρχου Χ. Τσουτσάνη ΠΝ. Η δωρεά αφορά υλικό υποβοήθησης της διδασκαλίας (διαδραστικοί πίνακες, πίνακες διδασκαλίας), για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής.