Εορτή Δένδρου Χριστουγέννων 2019

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Βασσανείου στη ΣΝΔ, η εορτή Δένδρου Χριστουγέννων για τα παιδιά του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Ναυτικής Διοίκησης Αιγαίου, της Υπηρεσίας Φάρων και του Ναυτοδικείου Πειραιώς.