Συμμετοχή ΣΝΔ στο 37ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη ο «37ος Μαραθώνιος Αθήνας», στην αυθεντική κλασσική διαδρομή των 42195μ, με εκκίνηση τη πόλη του Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό στάδιο. Στον αγώνα η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων συμμετείχε με 31 Δόκιμους, το σύνολο των οποίων ολοκλήρωσαν την διαδρομή με αξιόλογες επιδόσεις.

Στον Μαραθώνιο δρόμο συμμετείχε και τερμάτισε και ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ΠΝ.