Επίσκεψη του Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στην Βουλγαρική Ναυτική Ακαδημία

Ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Δ. Ε. Κατάρας ΠΝ, επισκέφτηκε μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του, τις εγκαταστάσεις της Βουλγαρικής Ν. Ακαδημίας στην Βάρνα, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση πεδίων συνεργασίας των δύο Ακαδημιών, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος Military Erasmus, καθώς και πιθανή διάδραση σε ερευνητικά προγράμματα.