Κατάταξη Πρωτοετών Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - ΕΛ.ΑΚΤ. Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08:00, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων η κατάταξη των νέων Ν. Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο Διοικητής της Σχολής Υποναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας Π.Ν. υποδέχθηκε τους νέους Ν. Δοκίμους και Δοκίμους Σημαιοφόρους Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. και γονείς / συγγενείς στο Διοικητήριο της Σχολής. Ακολούθησε ενημέρωση από τους επιτελείς της Σχολής για την οργάνωση, τη λειτουργία, την αποστολή, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της ΣΝΔ, καθώς και για το πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης των καταταγέντων νέων Ναυτικών Δοκίμων και Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ.