Εθελοντική Αιμοδοσία στην ΣΝΔ

Την Τετάρτη 22/5/2019 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) εθελοντική αιμοδοσία από κινητό συνεργείο του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο της προσφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στο κοινωνικό σύνολο. Στην εν λόγω αιμοδοσία συμμετείχαν Ναυτικοί Δόκιμοι, καθώς και στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της ΣΝΔ. Το σύνολο των αιμοδοτών που συμμετείχε στην εθελοντική αιμοδοσία ανέρχεται στα 57 άτομα.