Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΣΝΔ σε Μείζονες Σχηματισμούς Σ.Ξ-Π.Α.

Την Δευτέρα 6 Μαΐου και την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική επίσκεψη των τεταρτοετών Ναυτικών Δοκίμων στο Στρατηγείο της 1ης Στρατιάς και στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), καθώς και σε μονάδες ΣΞ και ΠΑ, περιοχών Λάρισας, Στεφανοβικείου και Βόλου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Δ.Ε Κατάρας ΠΝ και επιτελείς της σχολής.

Πέραν του ΑΤΑ και της 1ης Στρατιάς, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην 337 Μοίρα (F16), στη Σμηναρχία Επιχειρήσεων Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Πολέμου (140 ΣΕΠΗΠ) και στη Μοίρα μη επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) της 110 Πτέρυγας Μάχης, στην 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού καθώς και στην 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, όπου και κατατέθηκε στέφανο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση αναφορικά με την οργάνωση, τη λειτουργία καθώς και για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των σχηματισμών και των μονάδων.