Εθιμοτυπική Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ιορδανίας στη ΣΝΔ

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας-Ιορδανίας 2018, εθιμοτυπική επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ιορδανίας στο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχο Γ. Πελεκανάκη ΠΝ, αποτελούμενη από τον Συνταγματάρχη Iqbal Khaled Ali BAW’ NEH της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Αντισμήναρχο Mohammad Daif Allah KHALEEL της KRAISAT/RJAF της Ιορδανικής Π.Α.).

Στο πλαίσιο της επισκέψεως, συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής και ναυτικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, ενώ έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. καθώς και συνάντηση/ ανταλλαγή απόψεων με τους Ιορδανούς Ν. Δοκίμους.