Συμμετοχή Διοικητή ΣΝΔ στο European Military Academy Commandants Seminar-EMACS 2018

Γνωρίζεται ότι ο Διοικητής της ΣΝΔ, Υποναύαρχος Γ. Πελεκανάκης ΠΝ συνοδευόμενος από το Συντονιστή Ναυτικής Εκπαίδευσης, Πλοίαρχο Π. Παναγιωτακόπουλο ΠΝ, συμμετείχαν στην ετήσια Σύνοδο Διοικητών Στρατιωτικών Ακαδημιών της European Military Academies Commandants Seminar-EMACS 2018), που έλαβε χώρα στη Wiener Neustadt της Αυστρίας, από 24 έως 27 Οκτωβρίου 18. Η σύνοδος των Διοικητών Στρατιωτικών Ακαδημιών διεξάγεται ετησίως στο πλαίσιο συμβολής στην ανάπτυξη της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης μεταξύ των Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορικών και λοιπών Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ευρώπης. Το κύριο θέμα συζήτησης της συνόδου ήταν η καταγραφή των θεμάτων που εμποδίζουν την ανταλλαγή σπουδαστών και των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να εναρμονιστεί η βασική εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των.