Επίσκεψη Ναυτικών Δοκίμων στη Ναυτική Ακαδημία της Αιγύπτου

Σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδος – Αιγύπτου, από το Σάββατο 22 έως και το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 έλαβε χώρα ανταλλαγή Ν. Δοκίμων μεταξύ των δύο Ακαδημιών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πέντε (5) Ν. Δόκιμοι Γ’ Τάξης με συνοδό Αξιωματικό τον Πλωτάρχη Κ. Ψαλίδα ΠΝ μετέβησαν στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, όπου παρέμειναν στη Ναυτική Ακαδημία της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι Ν. Δόκιμοι συνεργάστηκαν με τους Αιγύπτιους Ν. Δοκίμους, συμμετείχαν στις καθημερινές τους δραστηριότητες αλλά και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η επίσκεψή τους σε πολεμικά πλοία Αιγυπτιακού ΠΝ, ελλιμενιζόμενα στο Ναύσταθμο Αλεξάνδρειας, σε αξιοθέατα της πόλης, όπως το Ρωμαϊκό Θέατρο, τη Βιβλιοθήκη, στο μεσαιωνικό κάστρο CITABEL και στις πυραμίδες της Γκίζας στο Κάιρο.