Συμμετοχή Διοικητή ΣΝΔ στο 21st European Naval Academies Superintendents Conference

Γνωρίζεται ότι ο Διοικητής της ΣΝΔ συνοδευόμενος από το Συντονιστή Ναυτικής Εκπαίδευσης συμμετείχε στην 21η Σύνοδο Διοικητών Ναυτικών Ακαδημιών (21st European Naval Academies Superintendents Conference – ENASC), που έλαβε χώρα στη Κωστάντζα της Ρουμανίας από 28 έως 30 Μαΐου 2018. Η σύνοδος των Διοικητών Ναυτικών Ακαδημιών διεξάγεται ανά δύο έτη στο πλαίσιο συμβολής στην ανάπτυξη της Ναυτικής Εκπαίδευσης μεταξύ των Ναυτικών Ακαδημιών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το κύριο θέμα συζήτησης της συνόδου ήταν «Naval Education and Training Management – Current Status and Challenges for the Future», όπου συζητήθηκαν θέματα ακαδημαϊκής φύσης, ηγεσίας και πρακτικής ναυτικής εκπαίδευσης.