Συνεργασία ΣΝΔ με Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την Τεταρτη 2/5/2018 υπεγράφη συμφωνία κινητικότητας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Την συμφωνία επικύρωσαν, ο Διοικητής ΣΝΔ Υποναύαρχος Γ. Πελεκανάκης ΠΝ και ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθηγητής Σ. Κάτσικας.