Εκπαιδευτικό πρόγραμμα MARITIME SECURITY COMMON MODULE

Σας γνωρίζεται ότι η ΣΝΔ πρόκειται να διοργανώσει στις εγκαταστάσεις της, από Δευτέρα 23 έως Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ (Maritime Security Common Module) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Military Erasmus. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (ESDC) με την συμμετοχή καθηγητών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν μαθητές στρατιωτικών σχολών της Ευρώπης, της Αιγύπτου, φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων με αντίστοιχη κατεύθυνση, καθώς και σπουδαστές από Σχολή Ευελπίδων και Σχολή Ικάρων.