Επίσκεψη στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας 2017

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της ΣΝΔ αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή, τον Διευθυντή Σπουδών, την Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Μέριμνας, Στρατιωτικό προσωπικό και Ναυτικούς Δοκίμους, επισκέφτηκε το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, για επίδοση συμβολικού ποσού από έρανο που διεξήχθη στη ΣΝΔ στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς.